Specjalistyczne Warsztaty
Interaktywne

dla lekarzy radiologów
i klinicystów

5 - 6 października, Novotel Łódź Centrum

MIEDNICA - BRAK MIEJSC

LISTA REZERWOWA tel. 604 560 183
MIEDNICA - BRAK MIEJSC
Serdecznie zapraszamy na wspaniałe warsztaty, skierowane do lekarzy specjalizujących się w radiologii i diagnostyce obrazowej oraz do tych, którzy chcieliby się zająć diagnostyką narządów miednicy.

Podczas 1,5-dniowego kursu zostaną omówione z Państwem wszystkie ważniejsze patologie miednicy kobiety i mężczyzny, metody diagnostyczne oraz anatomia tego ciekawego i trudnego obszaru. Kurs zostanie poszerzony o zagadnienia urologiczne. Czeka na Państwa prawie 50 przypadków patologii w badaniach MR, TK oraz USG.

Opis kursu i warsztatów interaktywnych:

W pełni interaktywne warsztaty umożliwią samodzielną diagnostykę, poszerzą wiedzę i wzbogacą Państwa diagnostykę różnicową. Każdy z Państwa przez czas trwania całego kursu będzie miał dostęp do komputerów przekształconych na pracę konsoli diagnostycznej. Interaktywna i samodzielna analiza przypadków medycznych w formacie .DICOM stanowi nieodzowną część naszych "warsztatów".
Oprócz kompleksowej oceny miednicy żeńskiej oraz prostaty, poszerzamy kurs o nowe zagadnienia: ocenę dna miednicy w USG, diagnostykę pęcherza moczowego i diagnostykę pediatryczną tego obszaru.

Przedstawione zostaną poszczególne techniki wchodzące w skład wieloparametrycznego badania MR stercza, z uwzględnieniem optymalnej metodyki wykonania, sposobu interpretacji obrazów oraz aktualnego znaczenia w końcowej ocenie.
Zaprezentowana będzie rola badania MR w typowych scenariuszach klinicznych związanych z diagnostyką i terapią raka stercza.
Przedstawiona zostanie metodyka oceny ryzyka złośliwości zmian ogniskowych stercza zgodnie ze standardem PI-RADS oraz oceny stopnia zaawansowania raka stercza. Omówione będą nie tylko cechy klasyfikacji zdefiniowane przez ten standard, ale również problemy i pułapki diagnostyczne podczas interpretacji obrazów.
Udział w szkoleniu uprawnia do uzyskania 13 punktów edukacyjnych (CME)

W programie
kursu:

 • anatomia miednicy ze szczególnym uwzględnieniem protokołów MR oraz ultrasonografii
 • urazy
 • wady wrodzone
 • zmiany łagodne i złośliwe
 • rak szyjki oraz trzonu macicy - nowe spojrzenie
 • rak jajnika
 • rak prostaty i systemy klasyfikacyjne
 • patologie jądra i najądrza
 • choroby dna miednicy
 • co radiolog widzieć powinien czyli miednica i jej patologie oczami ginekologa

Przepraszamy - brak wolnych miejsc.

Główni wykładowcy:

 • Prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska

  Prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska

  (neuroradiolog, specjalista diagnostyki miednicy i płodu)

 • Dr n. med. Magdalena Woźniak

  Dr n. med. Magdalena Woźniak

  (radiolog pediatryczny)

 • Dr hab. med. Robert Chrzan

  Dr hab. med. Robert Chrzan

  (spec. radiologia i diagnostyka obrazowa)

Szczegółowy
plan kursu

Sobota
09.00 - 09.15 Powitanie uczestników. Test.
09.15 - 10.15 Anatomia miednicy kobiecej. Wady rozwojowe - M.Bekiesińska-Figatowska
10.15 - 11.30 Najczęstsze patologie - mięśniaki, główna jednostka róźnicowania - adenomyosis, torbiele jajników, endometrioza - M.Bekiesińska-Figatowska
11.30 - 12.00 Przerwa kawowa
12.00 - 12.45 Nowotwory złośliwe trzonu i szyjki macicy oraz jajnika - M.Bekiesińska-Figatowska
12.45 - 13.30 MR w położnictwie: choroby miednicy ( i nie tylko) u kobiet ciężarnych oraz zarys patologii płodu - M.Bekiesińska-Figatowska
13.30 - 14.30 Przerwa obiadowa (restauracja Hotelu Novotel)
14.30 - 16.00 Warsztaty porządkujące / Warsztaty interaktywne I
16.00 - 16.30 Przerwa kawowa
16.30 - 18.00 Warsztaty porządkujące / Warsztaty interaktywne II
Niedziela
08.00 - 09.00 Diagnostyka raka stercza w wieloparametrycznym badaniu MR - Robert Chrzan
09.00 - 10.00 Standard PI-RADS W. 2.1 w praktyce -  Robert Chrzan
10.00 - 10.15 Przerwa kawowa
10.15 - 12.00 Warsztaty III
12.00 - 13.00 Urazy miednicy - Magdalena Woźniak
13.00 - 13.15 Przerwa kawowa
13.15 - 13.30 test
13.30 - 14.30 Patologie pęcherza moczowego. Odrębności chorób miednicy u dzieci.- Magdalena Woźniak
14.30 - 14.40 wyniki testu, zakończenie szkolenia
14.40 Obiad (restauracja Hotelu Novotel)

Rejestracja

Opłata rejestracyjna:
1750 PLN
zniżka 150 PLN dla rezydentów (za okazaniem zaświadczenia)

Prosimy o dokonywanie wpłat kwoty całkowitej najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem kursu, po tym terminie cena całkowita wynosi 1850 PLN

Opłata rezerwacyjna:
500 PLN

Wnosząc opłatę rezerwacyjną, macie Państwo zagwarantowany udział w szkoleniu.
Liczba miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność wpłat, a nie zgłoszeń.

Jeżeli dostaną Państwo dofinansowanie od pracodawcy, firmy, Krajowgo Funduszu Szkoleniowego lub programów szkoleniowych dostępnych w Urzędzie Pracy, to zaliczka lub całkowita wpłata będzie zwrócona na Państwa konto.

Numer konta (mBank): 14 1140 2004 0000 3902 6882 7022
W tytule: Imię + Nazwisko. Kurs MIEDNICA.

Ograniczona ilość miejsc

Przepraszamy - brak wolnych miejsc.

Informacje organizacyjne i praktyczne

W opłacie kursowej zawarte są:
 • - udział w zajęciach - wykładach i warsztatach
 • - korzystanie z komputera zarówno podczas wykładów jak i warsztatów
 • - skrypt z wykładami
 • - materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF)
 • - torba na materiały kursowe, notatnik i długopis
 • - przerwy kawowe, obiad
Szkolenie odbędzie się w centrum Łodzi w hotelu Novotel Łódź Centrum przy Al. Piłsudskiego 11A.

Zakwaterowanie nie jest wliczone w cenę, jednakże specjalnie dla Państwa wynegocjowaliśmy
atrakcyjne zniżki w hotelu Novotel Łódź Centrum

Cena za pokój 1-os to tylko 259,20 PLN/doba,
Cena za pokój 2-os 291,60 PLN/doba.

W celu rezerwacji prosimy o kontakt z recepcją:
tel: +48 422543900
mail: h7830@accor.com

i podanie hasła na zniżkę "Entomografia".
Zapraszamy i polecamy :-)
rozwiń

26 - 27 października 2019, Novotel Łódź Centrum

GŁOWA I SZYJA - BRAK MIEJSC

od objawu do rozpoznania - LISTA REZERWOWA tel. 604 560 183
GŁOWA I SZYJA - BRAK MIEJSC
Przegląd  najważniejszych patologii obszaru głowy i szyi, z diagnostyką różnicową oraz obrazowaniem po leczeniu, wszystko w oparciu o analizę ponad 200 przypadków obrazujących prawie wszystkie choroby obszaru głowy i szyi. Zapraszamy na te unikalne warsztaty interaktywne. Zaczniemy od anatomii, na przykła-dach, a następnie w praktyczny sposób prześledzimy najważniejsze zmiany łagodne i złośliwe głowy i szyi oraz schematy leczenia - wspólnie z chirurgiem i onkologiem.

Opis kursu i warsztatów interaktywnych:

Opracowaliśmy dla Was ponad 200 przypadków obrazujących prawie wszystkie choroby obszaru głowy i szyi. Zapraszamy na te unikalne warsztaty interaktywne. Zaczniemy od anatomii, na przykładach, a następnie w praktyczny sposób prześledzimy najwazniejsze zmiany łagodne i złosliwe głowy i szyi. 

Udział w szkoleniu uprawnia do uzyskania 13 punktów edukacyjnych (CME)

W programie
kursu:

- patologie twarzoczaszki, w tym oczodołow, stawu skroniowo-żuchwowego, slinianek
- patologie gardła i krtani,
- zmiany łagodne i złosliwe oraz odmiany anatomiczne wszystkich przestrzeni szyi nadgnykowej i podgnykowej
- szczególne zagadnienia kliniczne, takie jak klasyfikacja onkologiczna guza, okołonerwowe szerzenie się nacieku nowotworowego, problem wznowy i nieradykalności
- badania kontrolne. 

Przepraszamy - brak wolnych miejsc.

Główni wykładowcy:

 • Prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz

  Prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz

  (neuroradiolog, radiologia onkologiczna, medycyna nuklearna)

 • Dr hab. n. med. Agnieszka Trojanowska

  Dr hab. n. med. Agnieszka Trojanowska

  (radiolog głowy i szyi)

 • Dr hab. n. med. Piotr Trojanowski

  Dr hab. n. med. Piotr Trojanowski

  (chirurg głowy i szyi)

 • Dr n. med. Łukasz Łuczewski

  Dr n. med. Łukasz Łuczewski

Szczegółowy
plan kursu

Sobota
09.00 - 09.15 Powitanie uczestników. Test.
09.15 - 10.00 Niedosłuch przewodzeniowy i zmysłowo-nerwowy - A.Trojanowska
10.00 - 10.45 Zespół Hornera - B.Bobek-Billewicz
10.45 - 11.15 przerwa kawowa
11.15 - 11.45 Zawroty głowy - B.Bobek-Billewicz
11.45 - 12.15 Szumy uszne - A.Trojanowska
12.15 - 13.00 Otalgia - pierwotna i wtórna - P.Gołofit
13.00 - 14.00 obiad (restauracja Hotelu Novotel)
14.00 - 15.30 Warsztaty I
15.30 - 16.00 przerwa kawowa
16.00 - 17.30 Warsztaty II
   
NIEDZIELA
07.00 - 08.30 Zaburzenia widzenia, podwójne widzenie - B.Bobek-Billewicz
08.30 - 09.15 Zatkany nos - A.Trojanowska
09.15 - 09.30 przerwa kawowa
09.30 - 10.00 Neuralgia V - B.Bobek-Billewicz
10.00 - 10.30 Chrypka - P.Gołofit, dysfagia - A.Trojanowska
10.30 - 11.15 Wyczuwalna masa na szyi - P.Gołofit
11.15 - 11.30 przerwa kawowa
11.30 - 13.10 Warsztaty III i test
13.10 - 14.40 Warsztaty IV
14.40 - 14.50 rozwiązanie testu, zakończenie kursu
14.50 obiad (restauracja Hotelu Novotel)

Rejestracja

Opłata rejestracyjna:
1750 PLN
zniżka 150 PLN dla rezydentów (za okazaniem zaświadczenia)

Prosimy o dokonywanie wpłat kwoty całkowitej najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem kursu, po tym terminie cena całkowita wynosi 1850 PLN

Opłata rezerwacyjna:
500 PLN

Wnosząc opłatę rezerwacyjną, macie Państwo zagwarantowany udział w szkoleniu.
Liczba miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność wpłat, a nie zgłoszeń.

Jeżeli dostaną Państwo dofinansowanie od pracodawcy, firmy, Krajowgo Funduszu Szkoleniowego lub programów szkoleniowych dostępnych w Urzędzie Pracy, to zaliczka lub całkowita wpłata będzie zwrócona na Państwa konto.

Numer konta (mBank): 14 1140 2004 0000 3902 6882 7022
W tytule: Imię + Nazwisko. Kurs GŁOWA SZYJA

Ograniczona ilość miejsc

Przepraszamy - brak wolnych miejsc.

Informacje organizacyjne i praktyczne

W opłacie kursowej zawarte są:
 • - udział w zajęciach - wykładach i warsztatach
 • - korzystanie z komputera zarówno podczas wykładów jak i warsztatów
 • - skrypt z wykładami
 • - materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF)
 • - torba na materiały kursowe, notatnik i długopis
 • - przerwy kawowe, obiad
Szkolenie odbędzie się w centrum Łodzi w hotelu Novotel Łódź Centrum przy Al. Piłsudskiego 11A.

Zakwaterowanie nie jest wliczone w cenę, jednakże specjalnie dla Państwa wynegocjowaliśmy
atrakcyjne zniżki w hotelu Novotel Łódź Centrum

Cena za pokój 1-os to tylko 259,20 PLN/doba,
Cena za pokój 2-os 291,60 PLN/doba.

W celu rezerwacji prosimy o kontakt z recepcją:
tel: +48 422543900
mail: h7830@accor.com

i podanie hasła na zniżkę "Entomografia".
Zapraszamy i polecamy :-)
rozwiń

9 - 10 listopada 2019, Novotel Łódź Centrum

STAW KOLANOWY

w badaniach obrazowych - anatomia i patologie
STAW KOLANOWY
Wspaniałe warsztaty dotyczące diagnostyki stawu kolanowego. Zajęcia będą wzbogacone o tematy dotyczące technik operacyjnych oraz obrazowania pooperacyjnego.

Polecamy wszystkim radiologom zainteresowanym obrazowaniem układu kostno-stawowego interesujące warsztaty interaktywne dotyczące diagnostyki MR stawu kolanowego.

Opis kursu i warsztatów interaktywnych:

W programie 10 godzin wykładów oraz 6 godzin warsztatów inteaktywnych, podczas których będziecie Państwo omawiać szczegółowo anatomię oraz najważniejsze patologie stawu kolanowego w badaniach MR.

W programie
kursu:

W programie: anatomia prawidłowa kolana, techniki badania MR, uszkodzenia więzadeł, patologie łąkotki,      obrazowanie chrząstki i części kostnych,  zagadnienia patologii stawu rzepkowo-udowego  i aparatu  wyprostnego kolana, choroby zapalne, zmiany pooperacyjne i pourazowe, zabiegi ortopedyczne i oczekiwania ortopedy od radiologa.

Zapisz się teraz!

Główni wykładowcy:

 • lek. med. Aleksandra Kiełtyka

  lek. med. Aleksandra Kiełtyka

  (radiolog układu kostno-mięśniowego)

 • lek. med. Mariusz Smolik

  lek. med. Mariusz Smolik

  (specjalista ortopedii,traumatologii i medycyny sportowej)

 • lek. med. Maciej Gabryel

  lek. med. Maciej Gabryel

  (ortopeda)

 • Dr n. med. Anna Korzonkiewicz

  Dr n. med. Anna Korzonkiewicz

  (Radiologia i diagnostyka obrazowa)

Szczegółowy
plan kursu

sobota
09.00 - 09.15 Powitanie, test dla uczestników
09.15 - 10.00 Anatomia prawidłowa kolana - M.Gabryel / M.Smolik
10.00 - 10.30 Technika badań RTG, Tk i MR kolana - A.Kiełtyka
10.30 - 11.00 Anatomia radiologiczna kolana - A.Kiełtyka
11.00 - 11.15 przerwa kawowa
11.15 - 11.45 Warsztaty I
11.45 - 13.00 Ocena łąkotek i aparatu więzadłowego - A.Kiełtyka
13.00 - 13.15 Paramagnetyczne środki kontrastowe - jakość i bezpieczeństwo w praktyce - T.Kniewski
13.15 - 14.00 przerwa obiadowa (restauracja Novotel)
14.00 - 15.00 Warsztaty II
15.00 - 16.30 Ocena chrząstki, uszkodzeń kostnych i aparatu wyprostnego - A.Kiełtyka
16.30 - 16.45 przerwa kawowa
16.45 - 18.45 Warsztaty III
                                                                                  niedziela
09.00 - 10.30 Prezentacja technik operacyjnych chirurgii naprawczej i rekonstrukcyjnej kolana - wykład ortopedy - M.Smolik / M.Gabryel
10.30 - 11.30 Ocena zmian pozabiegowych - A.Korzonkiewicz
11.30 - 11.45 przerwa kawowa
11.45 - 12.45 Warsztaty IV - z komentarzem ortopedy
12.45 - 13.15 Badanie USG w diagnostyce stawu kolanowego - A.Korzonkiewicz
13.15 - 13.30 test
13.30 - 14.15 Warsztaty - USG, A.Korzonkiewicz / warsztat V, A.Kiełtyka
14.15 - 15.00 Warsztaty - warsztat V, A.Kiełtyka / USG, A.Korzonkiewicz
15.00 - 15.15 omówienie wyników testu, podsumowanie
15.15 obiad (restauracja Novotel)

Rejestracja

Opłata rejestracyjna:
1750 PLN
zniżka 150 PLN dla rezydentów (za okazaniem zaświadczenia)

Prosimy o dokonywanie wpłat kwoty całkowitej najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem kursu, po tym terminie cena całkowita wynosi 1850 PLN

Opłata rezerwacyjna:
500 PLN

Wnosząc opłatę rezerwacyjną, macie Państwo zagwarantowany udział w szkoleniu.
Liczba miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność wpłat, a nie zgłoszeń.

Jeżeli dostaną Państwo dofinansowanie od pracodawcy, firmy, Krajowgo Funduszu Szkoleniowego lub programów szkoleniowych dostępnych w Urzędzie Pracy, to zaliczka lub całkowita wpłata będzie zwrócona na Państwa konto.

Numer konta (mBank): 14 1140 2004 0000 3902 6882 7022
W tytule: Imię + Nazwisko. Kurs KOLANO.

Ograniczona ilość miejsc

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie

formularza zgłoszeniowego

Przypominamy, że liczba miejsc jest ściśle ograniczona! Decyduje kolejność wpłat, a nie zgłoszeń.

Informacje organizacyjne i praktyczne

W opłacie kursowej zawarte są:
 • - udział w zajęciach - wykładach i warsztatach
 • - korzystanie z komputera zarówno podczas wykładów jak i warsztatów
 • - skrypt z wykładami
 • - materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF)
 • - torba na materiały kursowe, notatnik i długopis
 • - przerwy kawowe, obiad
Szkolenie odbędzie się w centrum Łodzi w hotelu Novotel Łódź Centrum przy Al. Piłsudskiego 11A.

Zakwaterowanie nie jest wliczone w cenę, jednakże specjalnie dla Państwa wynegocjowaliśmy
atrakcyjne zniżki w hotelu Novotel Łódź Centrum

Cena za pokój 1-os to tylko 259,20 PLN/doba,
Cena za pokój 2-os 291,60 PLN/doba.

W celu rezerwacji prosimy o kontakt z recepcją:
tel: +48 422543900
mail: h7830@accor.com

i podanie hasła na zniżkę "Entomografia".
Zapraszamy i polecamy :-)
rozwiń

30 listopada - 1 grudnia 2019, Łódź - Hotel Novotel

KOŚCI

Guzy i zmiany guzopodobne kości
KOŚCI
Zapomnijcie o złamaniach!

Opis kursu i warsztatów interaktywnych:

Omówimy z Wami wszystkie guzy kości, łagodne i złośliwe, w korelacji z wiekiem, płcią, częstością występowania, stopniem złośliwości i charakterem zmian. Omówimy wyczerpująco nienowotworowe patologie kości, zmiany typowe dla wieku dziecięcego  oraz choroby zwyrodnieniowe i układowe. Kurs jedyny w swoim rodzaju, w korelacji z objawami klinicznymi, z udziałem i komentarzami klinicystów na temat leczenia, prognozowania i diagnostyki pooperacyjnej. Omówione zostaną wszystkie metody obrazowania plus postępowanie kliniczne i schemat badań kontrolnych.

W programie
kursu:

Udział w szkoleniu uprawnia do uzyskania 13 punktów edukacyjnych (CME)

Zapisz się teraz!

Główni wykładowcy:

 • Prof. dr hab. n. med. Urszula Grzesiakowska

  Prof. dr hab. n. med. Urszula Grzesiakowska

  (specjalista diagnostyki obrazowej)

 • Lek. med. Michał Wągrodzki

  Lek. med. Michał Wągrodzki

  (patomorfolog)

 • Lek. med. Alicja Kuś

  Lek. med. Alicja Kuś

  (radiolog)

 • Lek. med. Patricia Castaneda-Wysocka

  Lek. med. Patricia Castaneda-Wysocka

  (radiolog)

 • Lek. med. Donata Makuła

  Lek. med. Donata Makuła

  (radiolog)

Szczegółowy
plan kursu

sobota
08.45 - 09.00 Powitanie, test dla uczestników.
09.00 - 10.30 Obraz kliniczny, patologicznych pierwotnych mięsaków kości. Klasyfikacja patologiczna guzow kości - M. Wągrocki
10.30 - 11.00  Choroby zapalne kości i różnicowanie z mięsakami kości -  A. Kuś
11.00 - 11.30   Przerwa kawowa
11.30 - 11.45  Rola badania MR w diagnostyce pierwotnych mięsaków kości - P. Castaneda-Wysocka 
11.45 - 12.15  Objawy radiologiczne guzów kości na radiogramach oraz badaniach TK - U. Grzesiakowska
12.15 - 12.45  Guzy kostne u dzieci - M. Duczkowski
12.45 - 14.00  Warsztaty I - M. Duczkowski, A. Kuś, M. Wągrocki
14.00 - 15.00  Obiad - restauracja hotelu Novotel
15.00 - 15.30  Guzy kostne - U. Grzesiakowska
15.30 - 16.00  Guzy chrzęstne - D. Makuła
16.00 -16.30  Guz olbrzymiokomórkowy i guzy naczyniowe - P. Castaneda-Wysocka
16.30 - 17.00  Przerwa kawowa
17.00 - 17.30  Guzy drobnokomórkowe - D. Makuła
17.30 - 19.30  Warsztaty II - U. Grzesiakowska, D. Makuła, P. Castaneda- Wysocka, M. Wągrocki)
                                                        niedziela
09.00 - 09.30   Guzy łącznotkankowe - U. Grzesiakowska
09.30 - 10.00  Zmiany guzopodobne kości - U.Grzesiakowska
10.00 - 10.15 Test
10.15 - 10.45 Przerwa kawowa
10.45 - 13.45 Warsztaty III - U.Grzesiakowska, D. Makuła, P. Castaneda-Wysocka, M. Wągrocki)
13.45 Obiad - restauracja hotelu Novotel

Rejestracja

Opłata rejestracyjna:
1750 PLN
zniżka 150 PLN dla rezydentów (za okazaniem zaświadczenia)

Prosimy o dokonywanie wpłat kwoty całkowitej najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem kursu, po tym terminie cena całkowita wynosi 1850 PLN

Opłata rezerwacyjna:
500 PLN

Wnosząc opłatę rezerwacyjną, macie Państwo zagwarantowany udział w szkoleniu.
Liczba miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność wpłat, a nie zgłoszeń.

Jeżeli dostaną Państwo dofinansowanie od pracodawcy, firmy, Krajowgo Funduszu Szkoleniowego lub programów szkoleniowych dostępnych w Urzędzie Pracy, to zaliczka lub całkowita wpłata będzie zwrócona na Państwa konto.

Numer konta (mBank): 14 1140 2004 0000 3902 6882 7022
W tytule: Imię + Nazwisko. Kurs KOSCI 19

Ograniczona ilość miejsc

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie

formularza zgłoszeniowego

Przypominamy, że liczba miejsc jest ściśle ograniczona! Decyduje kolejność wpłat, a nie kolejność zgłoszeń.

Informacje organizacyjne i praktyczne

W opłacie kursowej zawarte są:
 • - udział w zajęciach - wykładach i warsztatach
 • - korzystanie z komputera zarówno podczas wykładów jak i warsztatów
 • - skrypt z wykładami
 • - materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF)
 • - torba na materiały kursowe, notatnik i długopis
 • - przerwy kawowe, obiad
Szkolenie odbędzie się w centrum Łodzi w hotelu Novotel Łódź Centrum przy Al. Piłsudskiego 11A.

Zakwaterowanie nie jest wliczone w cenę, jednakże specjalnie dla Państwa wynegocjowaliśmy
atrakcyjne zniżki w hotelu Novotel Łódź Centrum

Cena za pokój 1-os to tylko 259,20 PLN/doba,
Cena za pokój 2-os 291,60 PLN/doba.

W celu rezerwacji prosimy o kontakt z recepcją:
tel: +48 422543900
mail: h7830@accor.com

i podanie hasła na zniżkę "Entomografia".
Zapraszamy i polecamy :-)
rozwiń

14 - 15 grudnia 2019, Novotel Łódź Centrum

SOR

czyli radiologia na dyżurze - wszystkie metody obrazowania
SOR
Czy mieliście kiedyś wrażenie że obecnie radiolog jest pierwszym lekarzem badającym chorego? Jeśli tak, to serdecznie zapraszamy na nasz nowy kurs! W programie wszystko na temat radiologicznej diagnostyki pacjenta na izbie przyjęć - począwszy od zdjęcia klatki piersiowej, a skończywszy na badaniach MR. Omówimy wszystkie narządy i układy, a skoncentrujemy się na przypadkach pod tytułem "nie mogę tego nie zauważyć".

Serdecznie zapraszamy na jedyny w swoim rodzaju kurs! Oczywiście nie zabraknie sesji pt. "moje najpiękniejsze błędy".

Opis kursu i warsztatów interaktywnych:

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu SOR , czyli radiologiczna diagnostyka  w Izbie Przyjęć.
Program kursu został tak skonstruowany, aby umożliwić Państwu powtórzenie najważniejszych zagadnień, z którymi najczęściej spotykacie się w swojej pracy w izbach przyjęć.

Udział w szkoleniu uprawnia do uzyskania 17 punktów edukacyjnych (CME)

W programie
kursu:

 • politrauma, protokół badania, interpretacja
 • tętniaki aorty, obrazowanie i klasyfikacja
 • szyja na Izbie Przyjęć
 • ostre stany kardiolgiczne z uwzględnieniem protokołu Triple rule out
 • urazy kręgosłupa
 • ciała obce, stan po stabilizacjach i zabiegach neuro
 • ostre stany neurologiczne – diagnostyka , jak czytać skierowania
 • ostry brzuch- wskazania, obrazowanie
 • urazy stawu biodrowego i innych dużych stawów
 • urazy stawu kolanowego
 • zatorowość płucna
 • twarzoczaszka- urazy
 
oraz kto się spieszy, czyli o błędach.

Zapisz się teraz!

Główni wykładowcy:

 • Dr hab. n. med. Agnieszka Trojanowska

  Dr hab. n. med. Agnieszka Trojanowska

  (radiolog głowy i szyi)

 • Dr n. med. Luiza Grzycka-Kowalczyk

  Dr n. med. Luiza Grzycka-Kowalczyk

  (radiolog stanów nagłych)

 • Dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz

  Dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz

  (anatom radiologiczny)

 • lek. med. Elżbieta Siek

  lek. med. Elżbieta Siek

  (radiolog sercowo-naczyniowy)

 • Dr n. med. Wojciech Wawrzynek

  Dr n. med. Wojciech Wawrzynek

Szczegółowy
plan kursu

Sobota
08.00 - 08.15 Powitanie uczestników. Test.
08.15 - 09.00 Ostre stany kardiologiczne z uwzględnieniem protokołu Triple rule out - E.Siek
09.00 - 09.30 Warsztaty I
09.30 - 10.15 Zatorowość płucna - wskazania, metody obrazowania i interpretacja - G.Staśkiewicz
10.15 - 10.45 Warsztaty II
10.45 - 11.00 przerwa kawowa
11.00 - 11.45 Tętniaki aorty - G. Staśkiewicz
11.45 - 12.15 Warsztaty III
12.15 - 13.00 Układ moczowy - stany nagłe - E.Siek
13.00 - 13.30 Warsztaty IV
13.30 - 14.30 obiad (restauracja Hotelu Novotel)
14.30 - 15.15 Ostre stany neurologiczne - diagnostyka oraz jak czytać skierowania - L.Grzycka-Kowalczyk
15.15 - 15.45 Warsztaty V
15.45 - 16.15 Twarzoczaszka - urazy - L.Grzycka-Kowalczyk
16.15 - 16.45 Warsztaty VI
16.45 - 17.30 Ciała obce, stan po stabilizacjach i zabiegach neurochirurgicznych - E.Siek
17.30 - 18.00 Warsztaty VII
   
NIEDZIELA
08.30 - 09.00 Urazy stawu skokowego - W.Wawrzynek
09.00 - 09.30 Urazy stawu kolanowego - w różnych metodach obrazowania - W.Wawrzynek
09.30 - 10.00 Urazy stawu biodrowego - w różnych metodach obrazowania - W.Wawrzynek
10.00 - 10.15 przerwa kawowa
10.15 - 11.15 Warsztaty VIII
11.15 - 11.45 Ostry brzuch - wskazania, obrazowanie - L.Grzycka-Kowalczyk
11.45 - 12.15 Warsztaty IX
12.15 - 13.00 Urazy kręgosłupa - E.Siek
13.00 - 13.30 Warsztaty X
13.30 - 13.45 przerwa kawowa
13.45 - 14.30 Politrauma - G. Staśkiewicz
14.30 - 14.45 test
14.45 - 15.15 Warsztaty XI
15.15 - 15.30 Rozwiązanie testu, zakończenie kursu 
15.30 obiad (restauracja Hotelu Novotel)

Rejestracja

Opłata rejestracyjna:
1750 PLN
zniżka 150 PLN dla rezydentów (za okazaniem zaświadczenia)

Prosimy o dokonywanie wpłat kwoty całkowitej najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem kursu, po tym terminie cena całkowita wynosi 1850 PLN

Opłata rezerwacyjna:
500 PLN

Wnosząc opłatę rezerwacyjną, macie Państwo zagwarantowany udział w szkoleniu.
Liczba miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność wpłat, a nie zgłoszeń.

Jeżeli dostaną Państwo dofinansowanie od pracodawcy, firmy, Krajowgo Funduszu Szkoleniowego lub programów szkoleniowych dostępnych w Urzędzie Pracy, to zaliczka lub całkowita wpłata będzie zwrócona na Państwa konto.

Numer konta (mBank): 14 1140 2004 0000 3902 6882 7022
W tytule: Imię + Nazwisko. Kurs SOR

Ograniczona ilość miejsc

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie

formularza zgłoszeniowego

Przypominamy, że liczba miejsc jest ściśle ograniczona! Decyduje kolejność wpłat, a nie kolejność zgłoszeń.

Informacje organizacyjne i praktyczne

W opłacie kursowej zawarte są:
 • - udział w zajęciach - wykładach i warsztatach
 • - korzystanie z komputera zarówno podczas wykładów jak i warsztatów
 • - skrypt z wykładami
 • - materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF)
 • - torba na materiały kursowe, notatnik i długopis
 • - przerwy kawowe, obiad
Szkolenie odbędzie się w centrum Łodzi w hotelu Novotel Łódź Centrum przy Al. Piłsudskiego 11A.

Zakwaterowanie nie jest wliczone w cenę, jednakże specjalnie dla Państwa wynegocjowaliśmy
atrakcyjne zniżki w hotelu Novotel Łódź Centrum

Cena za pokój 1-os to tylko 259,20 PLN/doba,
Cena za pokój 2-os 291,60 PLN/doba.

W celu rezerwacji prosimy o kontakt z recepcją:
tel: +48 422543900
mail: h7830@accor.com

i podanie hasła na zniżkę "Entomografia".
Zapraszamy i polecamy :-)
rozwiń

Newsletter

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.
Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się

Nasi partnerzy