Najlepsi
z najlepszych

specjaliści z zakresu radiologii,
otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi,
otologii, radioterapii oraz onkologii

Dr hab. n. med. Agnieszka Trojanowska

Adiunkt w I Zakładzie Radiologii Lekarskiej UM w Lublinie oraz sekretarz European Society of Head and Neck Radiology.
W 2012 roku zdała europejski egzamin subspecjalizacyjny z zakresu radiologii głowy i szyi.

Pełni czynne funkcje w następujących towarzystwach naukowych: European Society of Radiology, European Society of Head and Neck Radiology, American Society of Head and Neck Radiology oraz International Society of Oto-Rhino-Laryngology. Obecnie już drugą kadencję pracuje w podkomisji ESR ds. głowy i szyi. Od 2012 roku jest głównym edytorem E-Learning Platform – platformy edukacyjnej ESR.
Jest wykładowcą na europejskich i międzynarodowych  zjazdach naukowych oraz recenzentem czołowych europejskich pism radiologicznych tj.: European Radiology oraz European Journal of Radiology.

W roku 2007 zorganizowała i przeprowadziła pierwszy ogólnopolski kurs-warsztaty dotyczący diagnostyki obrazowej anatomii i patologii kości skroniowej.

Ukończyła liczne kursy europejskie dotyczące diagnostyki kości skroniowej oraz nowotworów złośliwych głowy i szyi. Jest koordynatorem szkoły "Erasmus" w zakresie obrazowania głowy i szyi metodą rezonansu magnetycznego oraz członkiem rady naukowej i wykładowcą European Society of Magnetic Resonance in Medicine and Biology (ESMRMB). 

Główne zainteresowania naukowe to nowotwory złosliwe gardła i krtani, obrazowanie węzłów chłonnych, podstawa czaszki ze szczególnym uwzględnieniem kości skroniowej oraz obrazowanie czynnościowe w radiologii. 

Prof. dr hab. n. med.
Barbara Bobek-Billewicz

Specjalista radiologii i medycyny nuklearnej. Kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii Instytutu
im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

Zasadnicza tematyka badawcza prof. Barbary Bobek-Billewicz to: neuroradiologia, a w ostatnich latach zwłaszcza neuroonkologia, radiologia głowy i szyi , radiologia onkologiczna oraz wykorzystanie
w diagnostyce zaawansowanych metod obrazowania MR takich jak: spektroskopia, obrazowanie MR zależne od dyfuzji, perfuzja czy mapowanie mózgu.

Jest autorem i współautorem 80 prac opublikowanych
w recenzowanych czasopismach, 12 rozdziałów w monografiach
i podręcznikach oraz ponad 120 prac prezentowanych na kongresach
i konferencjach naukowych.

Profesor Barbara Bobek - Billewicz jest także promotorem 5 obronionych rozpraw doktorskich. W latach 1997-2007 była członkiem Komisji Neuroobrazowania Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, a w latach 2007-2010 członkiem Komisji Diagnostyki Obrazowej Komitetu Fizyki Medycznej ,Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN.

Obecnie Profesor Barbara Bobek - Billewicz jest członkiem kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych : "Neurologia i Neurochirurgia Polska", "The Journal of Orthopedics, Trauma, Surgery and Related Research", "Onkologia info", "Nowotwory", "Polish Journal of Radiology".

Przynależy do towarzystw naukowych tj.: Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne (od 2010 roku jest członkiem Zarządu Głównego i przewodniczącą sekcji Neuroradiologii), International Cancer Imaging Society, European Society of Radiology oraz European Society of Molecular and Functional Imaging in Radiology.

Prof. dr hab. n. med.
Monika Bekiesińska - Figatowska

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2006 roku jest zatrudniona na etacie początkowo docenta, potem profesora nadzwyczajnego - kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.

Autorka/współautorka 125 publikacji naukowych o łącznej wartości IF 67,174 i liczbie punktów KBN 968 oraz 149 streszczeń zjazdowych. Ponadto jest współredaktorką monografii: Bekiesińska-Figatowska M, Herman-Sucharska I, Urbanik A (red): "Atlas MR wad płodu" oraz autorką/współautorką 10 rozdziałów w podręcznikach i redaktorką wydań 5 książek anglojęzycznych.

Główne zainteresowania naukowe obejmują neuroradiologię, w tym neuroradiologię pediatryczną oraz obrazowanie MR w ginekologii i położnictwie, w tym prenatalne badania MR.

Profesor Bekiesińska-Figatowska prowadziła dwa granty KBN, była również wykonawcą w 4 grantach KBN, potem MNiSzW. Otrzymała dwukrotnie wyróżnienia na spotkaniach towarzystw naukowych za najlepsze prezentacje wyników badań. W 2006 roku Pani profesor odbyła 3-miesięczne szkolenie w zakresie rezonansu magnetycznego "Body Imaging" w Boston University Center (USA). W 2004 roku została wybrana przez PLTR do reprezentowania Polski na sesji polskiej podczas European Congress of Radiology (ECR) jako jeden z 4 wykładowców prezentujących dorobek radiologii polskiej na forum europejskim. Od tamtej pory datuje się jej stała współpraca z ECR, gdzie oprócz pełnienia funkcji członka Komitetu Naukowego (Vascular, Neuro) jest również zapraszana do zorganizowania i poprowadzenia sesji specjalnych,a także do wygłoszenia wykladów w ramach Postgraduate Educational Programme ECR.

Profesor Monika Bekiesińska- Figatowska jest organizatorką
i przewodniczącą Komitetu Naukowego Jesiennych Spotkań Naukowych (8 edycji, od 2006 roku). Od 2012 roku jest przewodniczącą Zespołu Egzaminacyjnego nr 3, prowadzącego dwa razy w roku egzamin ustny, wchodzący w skład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie "Radiologii i diagnostyki obrazowej"
w Instytucie Matki i Dziecka.

lek. med. Aleksandra Kiełtyka

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, pełni funkcję kierownika Pracowni MR Helimed Diagnostic Imaging w Katowicach.

Zajmuje się diagnostyką obrazową od 1996 roku, rezonansem magnetycznym od 1999 roku. Interesuje się neuroradiologią i diagnostyką układu mięśniowo-szkieletowego. Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego i European Society of Radiology.

W wolnym czasie interesuje się sztuką, lubi słuchać muzyki i podróżować.

Dr n. med. Luiza Grzycka-Kowalczyk

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie.
Od roku 2003 pracownik I Zakładu Radiologii Lekarskiej i Medycyny Nuklearnej w Lublinie – jednego z pierwszych w Polsce dysponujących wielorzędową tomografią komputerową.

W roku 2007 obroniła doktorat z zakresu obrazowania TK zatorowości płucnej, a rok później zdała egzamin specjalizacyjny.

Stypendystka programu Leonardo da Vinci w Berlińskim Charite, brała udział w tłumaczeniu na język polski wielu podręczników radiologicznych, współautorka jednego z nich.

Poza pracą zawodową nieliczny wolny czas spędza z mężem i synem, najchętniej żeglując lub próbując nadążyć za nimi na nartach.

Dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz

Rocznik 1978. Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka UM w Lublinie, starszy asystent w Zakładzie Radiologii i Medycyny Nuklearnej SPSK 4 w Lublinie.

Współautor 19 rozdziałów książkowych, tłumaczeń 5 podręczników z dziedziny radiologii, ponad 40 publikacji i 100 doniesień zjazdowych. W 2010 roku wykład na zaproszenie "What you see is what you diagnose: Staging the severity of acute pulmonary embolism with computed tomography pulmonary angiography" oraz dwukrotne wyróżnienie Certificate of Merit na European Congress of Radiology. Wykład inauguracyjny Lubelskiego Festiwalu Nauki 2008: "Wirtualna rzeczywistość - rzeczywisty pacjent".

Pasje zawodowe: zatorowość płucna, warianty anatomiczne układu krążenia.

Pasje prywatne: żona Magda, dzieci Alicja i Rafał, muzyka Davida Gilmoura, żeglarstwo.

Dr n. med.
Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 2004 roku pracownik Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, gdzie pełni obowiązki Kierownika Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

W latach 1996- 2004 pracowała w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, gdzie w roku 1999 uzyskała specjalizację I stopnia z Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, a w roku 2003 specjalizację II stopnia.

Autorka i współautorka wielu prac naukowych, wystąpień i plakatów na zjazdach, konferencjach krajowych i zagranicznych w tematyce diagnostyki obrazowej. Członek Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Doktor Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka zasiada w zarządzie Sekcji Sercowo-Naczyniowej tego Towarzystwa.

Biuro
Szkoleń

Informacje o szkoleniach
Zapisy i rezerwacje

Obsługa klientów indywidualnych
tel: 604 560 183
eMail: info@entomografia.pl

Obsługa klientów grupowych i firmowych
tel: 503 943 780
eMail: biuro@entomografia.pl

Rada
Programowa

Dr hab. n. med. Agnieszka Trojanowska
tel: 502 445 717
eMail: agnieszka30@yahoo.com

Prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz
eMail: bbillewicz@io.gliwice.pl

Główny
Organizator
Szkoleń

Małgorzata Witkowska
tel: 786 818 583
eMail: m.witkowska@entomografia.pl

Newsletter

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.
Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się

Nasi partnerzy