Wszystkie szkolenia w "jednym miejscu" - Entomografia

10.02.2021

Wszystkie szkolenia w "jednym miejscu"

29-30. 05 - NEURORADIOLOGIA IV -  anatomia strukturalna i czynnościowa mózgu 
                    i rdzenia kręgowego, mielinizacja, anatomia przestrzeni płynowych, 
                    siodło tureckie, przysadka

12-13. 06 - SZYJA PODGNYKOWA

04-05. 09 - KOŚĆ SKRONIOWA W WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI

04-05. 09 - NEURORADIOLOGIA I - rdzeń kręgowy i kanał kręgowy

17-18. 09 - TRZUSTKA

09-10. 10 - KOŚĆ SKRONIOWA

22-24. 10 - NEURORADIOLOGIA II - mózg - guzy, otępienia, padaczka, choroby wirusowe
                   i bakteryjne, PODSTAWY  RADIOLOGII ZABIEGOWEJ 

06-07.11 -  KOŚĆ SKRONIOWA W WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI

13-14. 11 - KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA CHORÓB PIERSI

27-28. 11 - KLATKA PIERSIOWA

11-12. 12 - TWARZOCZASZKA

15-16. 01 - MIEDNICA

2022 r.     - KOŚCI - Guzy i zmiany guzopodobne kości