Neuroradiologia - blok czterech szkoleń - Entomografia

17.09.2019

Neuroradiologia - blok czterech szkoleń
NEURORADIOLOGIA - WSZYSTKIE ZAGADNIENIA - KURS W CZTERECH MODUŁACH
 
       Z każdym kolejnym rokiem organizowania dla Was kursów radiologicznych, kierując się otrzymanymi opiniami, staramy się zwiększać ilość przekazywanych na kursach informacji oraz ulepszać metody treningu jej praktycznego zastosowania. 
       Stając naprzeciw zapotrzebowaniu na szczegółową, specjalistyczną wiedzę z dziedziny neuroradiologii, w nadchodzącym roku postanowiliśmy, wzorując się na kursach organizowanych przez European Society of Neuroradiology, wprowadzić cztery komplementarne moduły obejmujące wszystkie zagadnienia z dziedziny neuroradiologii. W każdej z oferowanych części umożliwimy Państwu zdobycie bardzo szczegółowej wiedzy na temat omawianych patologii i skuteczniejszy trening ich rozpoznawania w trakcie interaktywnych warsztatów. Mamy nadzieję, że ta wzbogacona forma nauki neuroradiologii przypadnie Państwu do gustu.
 
Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia na kursach!
 
moduł pierwszy - rdzeń kręgowy i kanał kręgowy - 11-12 stycznia 2020
 
moduł drugi - MÓZG- guzy, otępienia, padaczka, choroby wirusowe i bakteryjne, PODSTAWY  RADIOLOGII ZABIEGOWEJ - 17-19 kwietnia    2020
 
moduł trzeci  - podstawa czaszki i nerwy czaszkowe - 24-25 pazdziernika 2020
 
moduł czwarty - ANATOMIA STRUKTURALNA I CZYNNOŚCIOWA MÓZGU I RDZENIA KRĘGOWEGO, mielinizacja, anatomia przestrzeni    płynowych, siodło tureckie, przysadka - 21-22 listopada