Neuroradiologia - blok czterech szkoleń - Entomografia

22.10.2021

Neuroradiologia - blok czterech szkoleń
NEURORADIOLOGIA - WSZYSTKIE ZAGADNIENIA - KURS W CZTERECH MODUŁACH
 
       Z każdym kolejnym rokiem organizowania dla Was kursów radiologicznych, kierując się otrzymanymi opiniami, staramy się zwiększać ilość przekazywanych na kursach informacji oraz ulepszać metody treningu jej praktycznego zastosowania. 
       Stając naprzeciw zapotrzebowaniu na szczegółową, specjalistyczną wiedzę z dziedziny neuroradiologii, w nadchodzącym roku postanowiliśmy, wzorując się na kursach organizowanych przez European Society of Neuroradiology, wprowadzić cztery komplementarne moduły obejmujące wszystkie zagadnienia z dziedziny neuroradiologii. W każdej z oferowanych części umożliwimy Państwu zdobycie bardzo szczegółowej wiedzy na temat omawianych patologii i skuteczniejszy trening ich rozpoznawania w trakcie interaktywnych warsztatów. Mamy nadzieję, że ta wzbogacona forma nauki neuroradiologii przypadnie Państwu do gustu.
 
Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia na kursach!
 
WAŻNE ! 
Od 2022 roku obowiązuje NOWA numeracja szkoleń z Neuroradiologii


NEURO I   - anatomia strukturalna mózgu i rdzenia kręgowego, mielinizacja, anatomia przestrzeni płynowych, siodło tureckie, przysadka
NEURO II  - mózg - guzy, otępienia, padaczka, choroby wirusowe i bakteryjne, podst. radiologii zabiegowej
NEURO III - podstawa czaszki i nerwy czaszkowe
NEURO IV - rdzeń kręgowy i kanał kręgowy