Polityka Prywatności i Obowiązek Informacyjny RODO - Entomografia

od 12 lat z sukcesem prowadzimy

specjalistyczne
szkolenia

dla lekarzy radiologów i klinicystów

Polityka Prywatności i Obowiązek Informacyjny RODO

 1. Administrator oświadcza i zapewnia, że podane przez Użytkownika dane osobowe będą przez niego przechowywane i wykorzystywane z należytą starannością zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Dane osobowe podane przez Użytkownika e elektronicznych formularzach będą wykorzystywane przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002.101.926 z późn zm.)
 3. Dane osobowe, a w szczególności: nazwisko, imię, będą pobierane przez Portal na elektronicznych formularzach.
 4. Administrator ma prawo sporządzać w sposób anonimowy informacje o Użytkowniku, które mogą być przetwarzane i przekazywane w celach statystycznych.
 5. Administrator może używać (po uprzednim wyrażeniu zgody) tych danych Użytkownika, które pomogą mu dopasować usługi, produkt do potrzeb Użytkownika, zainteresować go specjalnymi ofertami i poinformować o nowych produktach, wydarzeniach korporacyjnych. Udzielenie tego zezwolenia jest dobrowolne i również może być odwołane w każdym czasie.
 6. Dane osobowe będą także przekazywane organom upoważnionym do zasięgania informacji na podstawie przepisów prawa (np. Organom ścigania) lub na podstawie wyroku sądowego.
 7. Użytkownik oświadcza, iż został wyczerpująco poinformowany o sposobie, zakresie, miejscu i celu pobierania i przetwarzania jego danych osobowych i wyraża na to zgodę.
 8. Informacja o plikach cookies:
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Obowiązek informacyjny – Entomografia.pl
 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest AGNIESZKA TROJANOWSKA – Entomografia.pl z siedzibą w Lublinie 20-551, ul. Herbowa 16/59, NIP: 712-157-35-14, REGON: 060285160. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@entomografia.pl lub listownie pod adresem, AGNIESZKA TROJANOWSKA – Entomografia.pl, ul. Herbowa 16/59, 20-551 Lublin
 
Jak odbywa się przesyłanie danych osobowych?
Podczas przesyłania danych osobowych wykorzystywane jest domyślnie połączenie szyfrowane (kanał SSL) gwarantowany certyfikatem SSL. W ten sposób dane Użytkowników są chronione przed wglądem osób trzecich podczas procesu przesyłania ich do naszego serwera. Istnieje również możliwość, wyboru przez Użytkownika przesyłania danych bez ochrony kanału SSL.
 
Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z Twoim bezpośrednim udziałem w naszych szkoleniach, czyli korzystaniu z naszych usług.
Informacje o Tobie pochodzą także z gromadzonych przez Entomografia.pl plików cookie oraz podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach użytkowników serwisów, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie.
Więcej informacji na temat zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz stosowanych plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności na naszej stronie www.entomografia.pl
 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Entomografia.pl?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usługi i umowy zawartej z Tobą, w tym do:
• umożliwienia świadczenia usługi, czyli kontaktu drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Entomografia.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności za nasze usługi
• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych
• obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Entomografia.pl, którym jest:
• dopasowanie reklamy i oferty zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, czyli dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert bezpośrednio dla Ciebie
• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego usług Entomografia.pl
• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon
• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy
• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
• prowadzenie analiz statystycznych
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś.
Korzystanie z naszego serwisu www.entomografia.pl, jak i naszych usług, traktujemy jako wyrażenie w/w zgody na przetwarzanie przez nas danych!
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także prawnie uzasadniony interes Entomografia.pl. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich użytkowników, zapewnienie obsługi Twojego konta Entomografia.pl, prowadzenie badań i analiz, prowadzenie marketingu bezpośredniego, ochronę lub dochodzenie roszczeń, tworzenie statystyk oraz zapewnienie rozliczalności.
 
 
Czy musisz podać Entomografia.pl swoje dane osobowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub rachunkowego, gdy dokonujemy rozliczenia płatności uzyskanych od Ciebie. Natomiast wymogiem zawarcia umowy z Entomografia.pl (założenia konta www) jest podanie imienia, pseudonimu (nick) oraz adresu e-mail. Jeśli nie podasz nam wszystkich tych informacji o sobie, nie będziemy mogli założyć dla Ciebie konta w naszym serwisie, co ograniczy Ci możliwość korzystania z naszych usług. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 
Jakie masz uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz w wyniku bezpośredniego korzystania z naszych usług, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś
• dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
NIKOMU !!! A więc, nie masz się o co martwić…
Entomografia.pl co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których mamy ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami praw, lub gdy korzystamy z usług podmiotów wspierających Entomografia.pl, np. przedsiębiorców zapewniających hosting naszych serwisów, wsparcie utrzymania oprogramowania.
Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w serwisach Entomografia.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników serwisu nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu Entomografia.pl może ujawnić Google Inc. adres IP Twojego komputera.
 
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy/świadczenia usługi zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom
• statystycznych i archiwizacyjnych
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania ostatniej umowy/usługi
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy/usługi, a także po jej zakończeniu lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Entomografia.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 
Czy Entomografia.pl przekazuje Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Część naszych usługodawców może przechowywać dane użytkowników serwisów poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach dane Użytkowników mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają.
W tym drugim przypadku Entomografia.pl zabezpiecza Twoje dane poprzez zawarcie z usługodawcami Entomografia.pl umów zawierających tzw. Standardowe Klauzule Umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych Użytkowników w krajach trzecich, korzysta z programu unijno – amerykańskiego programu Privacy Shield (np. w przypadku usługi Goolge reCAPTCHA) lub innych podstaw transferu danych osobowych.
 
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez Entomografia.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań tylko i wyłącznie naszymi usługami.
Na podstawie monitorowania Twojej aktywności w serwisie Entomografia.pl wykonujemy analizy, których skutkiem jest:
a) optymalizacja serwisów (m. in. wyglądu, treści, ofert), pod kątem preferencji użytkowników
b) rekomendowanie treści zgodnych z Twoim zainteresowań oraz ofert dopasowanych do Twojego profilu oglądalności i zachowań
Nie wykorzystujemy jednak tych danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Ciebie, które mogłyby wpłynąć na Twoje prawa.