Zespół - Entomografia
Najlepsi z najlepszych

specjaliści z zakresu radiologii, otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi,
otologii, radioterapii oraz onkologii

Barbara Bobek-Billewicz - Entomografia

Prof. dr hab. n. med.
Barbara Bobek-Billewicz

Specjalista radiologii i medycyny nuklearnej. Kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

Zasadnicza tematyka badawcza prof. Barbary Bobek-Billewicz to: neuroradiologia, a w ostatnich latach zwłaszcza neuroonkologia, radiologia głowy i szyi, radiologia onkologiczna oraz wykorzystanie w diagnostyce zaawansowanych metod obrazowania MR takich jak: spektroskopia, obrazowanie MR zależne od dyfuzji, perfuzja czy mapowanie mózgu.

Jest autorem i współautorem 80 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach, 12 rozdziałów w monografiach i podręcznikach oraz ponad
120 prac prezentowanych na kongresach i konferencjach naukowych.
Profesor Barbara Bobek - Billewicz jest także promotorem 5 obronionych rozpraw doktorskich. W latach 1997-2007 była członkiem Komisji Neuroobrazowania Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, a w latach
2007-2010 członkiem Komisji Diagnostyki Obrazowej Komitetu Fizyki
Medycznej ,Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN.

Obecnie Profesor Barbara Bobek - Billewicz jest członkiem kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych : "Neurologia i Neurochirurgia Polska", "The Journal of Orthopedics, Trauma, Surgery and Related Research", "Onkologia info", "Nowotwory", "Polish Journal of Radiology".
Przynależy do towarzystw naukowych tj.: Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne (od 2010 roku jest członkiem Zarządu Głównego i przewodniczącą sekcji Neuroradiologii), International Cancer Imaging Society, European Society
of Radiology oraz European Society of Molecular and Functional Imaging
in Radiology.

Dr hab. n. med.
Agnieszka Trojanowska

Adiunkt w I Zakładzie Radiologii Lekarskiej UM w Lublinie oraz sekretarz European Society of Head and Neck Radiology. W 2012 roku zdała europejski egzamin subspecjalizacyjny z zakresu radiologii głowy i szyi.

Pełni czynne funkcje w następujących towarzystwach naukowych: European Society of Radiology, European Society of Head and Neck Radiology, American Society of Head and Neck Radiology oraz International Society of Oto-Rhino-Laryngology. Obecnie już drugą kadencję pracuje w podkomisji ESR
ds. głowy i szyi. Od 2012 roku jest głównym edytorem E-Learning Platform – platformy edukacyjnej ESR.
Jest wykładowcą na europejskich i międzynarodowych zjazdach naukowych
oraz recenzentem czołowych europejskich pism radiologicznych tj.: European Radiology oraz European Journal of Radiology.
Agnieszka Trojanowska - Entomografia
W roku 2007 zorganizowała i przeprowadziła pierwszy ogólnopolski kurs-warsztaty dotyczący diagnostyki obrazowej anatomii i patologii
kości skroniowej.

Ukończyła liczne kursy europejskie dotyczące diagnostyki kości skroniowej
oraz nowotworów złośliwych głowy i szyi. Jest koordynatorem szkoły "Erasmus"
w zakresie obrazowania głowy i szyi metodą rezonansu magnetycznego
oraz członkiem rady naukowej i wykładowcą European Society of Magnetic Resonance in Medicine and Biology (ESMRMB).
Główne zainteresowania naukowe to nowotwory złosliwe gardła i krtani, obrazowanie węzłów chłonnych, podstawa czaszki ze szczególnym
uwzględnieniem kości skroniowej oraz obrazowanie czynnościowe
w radiologii.
Piotr Gołofit - Entomografia

Dr n. med.
Piotr Gołofit

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.
 
Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej zdobył w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej SPSK1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jest członkiem European Society of Head and Neck Radiology i European Society of Neuroradiology. W roku 2017 zdał egzamin podspecjalizacyjny European Diploma of Head & Neck Radiology a rok później egzamin European Diploma in Neuroradiology.
Poza radiologią zajmuje się tworzeniem ilustracji medycznych oraz programowaniem.

Prof. dr hab. n. med.
Monika Bekiesińska - Figatowska

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, specjalistka II stopnia z zakresu radiodiagnostyki. Zajmuje
się rezonansem magnetyczym od początku istnienia tej metody w Polsce, tj. od roku 1991. Od 2006 roku jest kierownikiem Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.


Autorka/współautorka 170 publikacji naukowych o łącznej wartości IF > 100 oraz 166 streszczeń zjazdowych. Współautorka i współredaktorka monografii: Bekiesińska-Figatowska M, Herman-Sucharska I, Urbanik A (red): "Atlas MR wad płodu" (2013). Jest też autorką/współautorką 23 rozdziałów w podręcznikach i redaktorką wydań licznych książek anglojęzycznych.

 
Monika Bekiesińska - Figatowska - Entomografia
Profesor Bekiesińska-Figatowska w 1997 roku odbyła 3-miesięczne szkolenie w zakresie rezonansu magnetycznego "Body Imaging"
w Boston University Medical Center (USA) i stamtąd „przywiozła”
do kraju zastosowanie MR w ginekologii. Jej główne zainteresowania naukowe obejmują neuroradiologię, w tym neuroradiologię pediatryczną oraz właśnie obrazowanie MR
w ginekologii i położnictwie, w tym prenatalne badania MR.
 
W 2004 roku została wybrana przez PLTR do reprezentowania Polski na sesji polskiej podczas European Congress of Radiology (ECR) jako jedna z 4 wykładowców prezentujących dorobek radiologii polskiej na forum europejskim. Od tamtej pory datuje się jej stała współpraca z ECR, gdzie oprócz pełnienia funkcji członka Komitetu Naukowego (Vascular, Neuro) jest również zapraszana do organizowania i prowadzenia sesji specjalnych, a także do wygłaszania wykładów w ramach Postgraduate Educational Programme ECR. Od roku 2017 zaangażowana w pracę Written Evaluation Committee European Diploma in Radiology (EDiR).
    Profesor Monika Bekiesińska-Figatowska jest organizatorką
i przewodniczącą Komitetu Naukowego Jesiennych Spotkań Naukowych (14 edycji, od 2006 roku).
 
Joanna Bladowska - Entomografia

Prof. dr hab. n. med.
Joanna Bladowska

Katedra Radiologii Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Zastępca Kierownika Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Ważniejsze daty i wydarzenia:
2001 – ukończenie studiów medycznych
2006 – doktorat
2009 – specjalizacja z radiologii i diagnostyki obrazowej
2015 – habilitacja oraz European Diploma in Neuroradiology (ukończony kurs i zdany egzamin)

76 publikacji pełnotekstowych (IF = 53), 109 doniesień zjazdowych
11 rozdziałów w podręcznikach (w tym 1 anglojęzyczny)

Najważniejsze nagrody:
  • Międzynarodowa Nagroda Europejskiego Towarzystwa Neuroradiologicznego za najlepsze publikacje w 2013 roku w dziedzinie neuroradiologii – ESNR Award in Honor of Prof. Hans Hacker, Frankfurt 2013.
  • Nagroda Fundacji Kościuszkowskiej (2015) za najwybitniejszą publikację z zakresu medycyny klinicznej ogłoszoną w naukowym czasopiśmie medycznym rangi światowej w języku angielskim w latach 2013-2014.
Wykładowca na licznych kursach z neuroradiologii w Polsce i okazjonalnie międzynarodowych (ESOR Asklepios Course Head and Neck, Serock 2017).
 

prof. dr hab. n. med.
Anna Zimny

Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii, Katedry Radiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dorobek naukowy stanowi:
- 37 prac pełnotekstowych ,w tym 24 indeksowane w Pubmed, o łącznej punktacji IF = 43,124 i ok. 500 punktów MNiSW/KBN
- 87 streszczeń zjazdowych przedstawianych głównie w formie prezentacji ustnych (jedynie 15 prezentacji plakatowych) na zjazdach krajowych i zagranicznych (w tym ECR Wiedeń 2010, 2011, 2012, 2013, ESNR Ateny 2009, Antwerpia 2011, Edynburg 2012, Frankfurt 2013, Stambuł 2014)
- moderowanie sesji naukowych na zjazdach krajowych oraz w 2013 funkcja moderatora sesji naukowej poświęconej tematowi diagnostyki i leczenia guzów mózgu (Brain tumors: imaging and therapy) w trakcie Europejskiego Kongresu Radiologicznego w Wiedniu.

Doświadczenie jako wykładowca:
- ponad 70 prezentacji ustnych na zjazdach krajowych i zagranicznych (w tym ECR Wiedeń 2010, 2011, 2012, 2013, ESNR Ateny 2009, Antwerpia 2011, Edynburg 2012, Frankfurt 2013, Stambuł 2014)
- wykłady na zaproszenie na zjazdach radiologicznych i spotkaniach Dolnośląskiego Towarzystwa Neurologicznego
- wykłady z neuroradiologii w ramach kursów CMKP zarówno dla lekarzy specjalizujących się w radiologii (obowiązkowy kurs specjalizacyjny pt. Ośrodkowy Układ Nerwowy – Wrocław, 11-12 grudnia 2013), jak również lekarzy innych specjalności m.in. chorób wewnętrznych (kurs pt. Diagnostyka obrazowa - udział czynny latach 2010, 2011, 2012 i 2013 we Wrocławiu) oraz chorób zakaźnych (kurs pt. Neuroinfekcje, nowe choroby zakaźne i bioterroryzm – udział czynny w latach 2012 i 2013 we Wrocławiu).
- liczne wykłady i warsztaty z zakresu neuroradiologii dla lekarzy radiologów w trakcie kursów specjalistycznych z tej dziedziny radiologii (kursy z neuroradiologii organizowane przez CEDUS: Kielce 2010, Kielce 2011, Wrocław 2013).

Członkostwo w towarzystwach naukowych i komitetach redakcyjnych:
Jest członkiem następujących towarzystw:
Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, od 2004 r (w Oddziale Dolnośląskim PLTR pełnię funkcję skarbnika od 2007 r)
European Society of Radiology, od 2012 r.
European Society of Neuroradiology, od 2011 r.
 
Jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma Journal of Alzheimer’s Disease (IF=4,1) w funkcji Associate Editor od 2011
 
Anna Zimny - Entomografia
Maciej Guziński - Entomografia

Dr hab. n. med.
Maciej Guziński

Od 10 lat  adiunkt w Zakładzie Radiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Główne zainteresowania to diagnostyka naczyń, układu nerwowego i stanów nagłych oraz badania perfuzyjne i dwuenergetyczne.
Radiolog zabiegowy i obrazowy, wieloletni kierownik pracowni tomografii komputerowej i obecnie kierownik pracowni radiologii zabiegowej w szpitalu uniwersyteckim we Wrocławiu .
 
Autor licznych publikacji naukowych i prezentacji ustnych na zjazdach krajowych i zagranicznych (w tym ECR Wiedeń i ESNR), wykładowca  w ramach kursów CMKP i Szkoły Radiologii w Kielcach. Przez  10 lat opiekun Studenckiego Koła Naukowego Katedry Radiologii.  
 
Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec czterech córek oraz  wioślarz osady łodzi smoczej.

Dr n. med.
Luiza Grzycka-Kowalik

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie. Od roku 2003 pracownik
I Zakładu Radiologii Lekarskiej i Medycyny Nuklearnej w Lublinie
– jednego z pierwszych w Polsce dysponujących wielorzędową tomografią komputerową.


W roku 2007 obroniła doktorat z zakresu obrazowania TK zatorowości płucnej,
a rok później zdała egzamin specjalizacyjny.

Stypendystka programu Leonardo da Vinci w Berlińskim Charite, brała udział
w tłumaczeniu na język polski wielu podręczników radiologicznych, współautorka jednego z nich.

Poza pracą zawodową nieliczny wolny czas spędza z mężem i synem,
najchętniej żeglując lub próbując nadążyć za nimi na nartach.
Luiza Grzycka-Kowalik - Entomografia
Grzegorz Staśkiewicz - Entomografia

Dr hab. n. med.
Grzegorz Staśkiewicz

Rocznik 1978. Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej. Adiunkt
w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka UM w Lublinie, starszy asystent w Zakładzie Radiologii i Medycyny Nuklearnej SPSK 4


Współautor 19 rozdziałów książkowych, tłumaczeń 5 podręczników z dziedziny radiologii, ponad 40 publikacji i 100 doniesień zjazdowych. W 2010 roku wykład na zaproszenie "What you see is what you diagnose: Staging the severity of acute pulmonary embolism with computed tomography pulmonary angiography" oraz dwukrotne wyróżnienie Certificate of Merit na European Congress of Radiology. Wykład inauguracyjny Lubelskiego Festiwalu Nauki 2008: "Wirtualna rzeczywistość - rzeczywisty pacjent".

Pasje zawodowe: zatorowość płucna, warianty anatomiczne układu krążenia.

Pasje prywatne: żona Magda, dzieci Alicja i Rafał, muzyka Davida Gilmoura, żeglarstwo.

Dr n. med.
Mariusz I. Furmanek

Starszy asystent w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Wieloletni wykładowca i współorganizator kursów CMKP. Autor lub współautor rozdziałów w 8 podręcznikach.

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej. Zwolennik (i praktyk) renesansowego podejścia do radiologii realizowanego przez wielokierunkowe zainteresowanie i zaangażowanie zawodowe.

Teoretyk i praktyk odmiennych czasoprzestrzeni.
Mariusz I. Furmanek - Entomografia

Lek. med.
Aleksandra Kiełtyka

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista radiologii
i diagnostyki obrazowej, pełni funkcję kierownika Pracowni MR Helimed Diagnostic Imaging w Katowicach.


Zajmuje się diagnostyką obrazową od 1996 roku, rezonansem magnetycznym
od 1999 roku. Interesuje się neuroradiologią i diagnostyką układu mięśniowo-szkieletowego. Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
i European Society of Radiology.

W wolnym czasie interesuje się sztuką, lubi słuchać muzyki i podróżować.

Dr n. med.
Anna Korzonkiewicz

W 1997 r. ukończyła Śląską Akadamię Medyczną w Katowicach, a w 2003 uzyskała tutuł doktora nauk medycznych. 2 lata później została specjalistą radiologii i diagnostyki obrazowej.

Od 1998 pracuje w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Od 2000 r. w Pracowni TK NSZOZ „Diagnost-Med." w Żywcu, a od 2002 również w Szpitalu św. Łukasza w Bielsku-Białej w Pracowni USG oraz MR.

Przynależy do tworzystw naukowych: PLTR oraz ESR. Jest współautorem 2 prac pełnotekstowych, a także współautorem i auotorem 3 streszczeń zjazdowych w formie prezentacji ustnych i plakatowych na zjazdach krajowych. Udziela wykładów na temat diagnostyki obrazowej, USG i MR na terenie całego kraju.
Anna Korzonkiewicz - Entomografia
Emilia Wnuk - Entomografia

Lek. med.
Emilia Wnuk

Specjalistka radiologii i diagnostyki obrazowej.
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizacja z radiologii w II Zakładzie Radiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2018 roku zdałam egzamin podspecjalizacyjny European Diploma of Head & Neck Radiology. Pracuję w II Zakładzie Radiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w I Zakładzie Radiologii Państwowego Instytutu Badawczego- Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie oraz jako asystent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nasi partnerzy

Zapisz się na nasz newsletter

Bądź na bieżąco z naszą ofertą szkoleń i kursów.
Będziemy informować Cię mailowo o nadchodzących
szkoleniach, kursach i wydarzeniach.
  • Wyślij
  • Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności ENT. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z ENT, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności ENT. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu ENT.

Kontakt i zapisy

Biuro Szkoleń


Płatności, faktury, klienci grupowi
tel. 503 943 780
mail: biuro@entomografia.pl

Klienci indywidualni
tel. 604 560 183
mail: info@entomografia.pl

Rada Programowa


Dr hab. n. med. Agnieszka Trojanowska
tel. 502 445 717
mail: agnieszka30@yahoo.com

Prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz
mail: bbillewicz@io.gliwice.pl

Główny Organizator Szkoleń


Małgorzata Witkowska
tel. 786 818 583
mail: m.witkowska@entomografia.pl