Zespół - Entomografia
Najlepsi z najlepszych

specjaliści z zakresu radiologii, otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi,
otologii, radioterapii oraz onkologii

Agnieszka Trojanowska - Entomografia

Dr hab. n. med.
Agnieszka Trojanowska

Adiunkt w I Zakładzie Radiologii Lekarskiej UM w Lublinie oraz sekretarz European Society of Head and Neck Radiology. W 2012 roku zdała europejski egzamin subspecjalizacyjny z zakresu radiologii głowy i szyi.

Pełni czynne funkcje w następujących towarzystwach naukowych: European Society of Radiology, European Society of Head and Neck Radiology, American Society of Head and Neck Radiology oraz International Society of Oto-Rhino-Laryngology. Obecnie już drugą kadencję pracuje w podkomisji ESR
ds. głowy i szyi. Od 2012 roku jest głównym edytorem E-Learning Platform – platformy edukacyjnej ESR.
Jest wykładowcą na europejskich i międzynarodowych zjazdach naukowych
oraz recenzentem czołowych europejskich pism radiologicznych tj.: European Radiology oraz European Journal of Radiology.
W roku 2007 zorganizowała i przeprowadziła pierwszy ogólnopolski kurs-warsztaty dotyczący diagnostyki obrazowej anatomii i patologii
kości skroniowej.

Ukończyła liczne kursy europejskie dotyczące diagnostyki kości skroniowej
oraz nowotworów złośliwych głowy i szyi. Jest koordynatorem szkoły "Erasmus"
w zakresie obrazowania głowy i szyi metodą rezonansu magnetycznego
oraz członkiem rady naukowej i wykładowcą European Society of Magnetic Resonance in Medicine and Biology (ESMRMB).
Główne zainteresowania naukowe to nowotwory złosliwe gardła i krtani, obrazowanie węzłów chłonnych, podstawa czaszki ze szczególnym
uwzględnieniem kości skroniowej oraz obrazowanie czynnościowe
w radiologii.

Prof. dr hab. n. med.
Barbara Bobek-Billewicz

Specjalista radiologii i medycyny nuklearnej. Kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

Zasadnicza tematyka badawcza prof. Barbary Bobek-Billewicz to: neuroradiologia, a w ostatnich latach zwłaszcza neuroonkologia, radiologia głowy i szyi, radiologia onkologiczna oraz wykorzystanie w diagnostyce zaawansowanych metod obrazowania MR takich jak: spektroskopia, obrazowanie MR zależne od dyfuzji, perfuzja czy mapowanie mózgu.

Jest autorem i współautorem 80 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach, 12 rozdziałów w monografiach i podręcznikach oraz ponad
120 prac prezentowanych na kongresach i konferencjach naukowych.
Barbara Bobek-Billewicz - Entomografia
Profesor Barbara Bobek - Billewicz jest także promotorem 5 obronionych rozpraw doktorskich. W latach 1997-2007 była członkiem Komisji Neuroobrazowania Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, a w latach
2007-2010 członkiem Komisji Diagnostyki Obrazowej Komitetu Fizyki
Medycznej ,Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN.

Obecnie Profesor Barbara Bobek - Billewicz jest członkiem kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych : "Neurologia i Neurochirurgia Polska", "The Journal of Orthopedics, Trauma, Surgery and Related Research", "Onkologia info", "Nowotwory", "Polish Journal of Radiology".
Przynależy do towarzystw naukowych tj.: Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne (od 2010 roku jest członkiem Zarządu Głównego i przewodniczącą sekcji Neuroradiologii), International Cancer Imaging Society, European Society
of Radiology oraz European Society of Molecular and Functional Imaging
in Radiology.
Monika Bekiesińska - Figatowska - Entomografia

Prof. dr hab. n. med.
Monika Bekiesińska - Figatowska

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, specjalistka II stopnia z zakresu radiodiagnostyki. Zajmuje
się rezonansem magnetyczym od początku istnienia tej metody w Polsce, tj. od roku 1991. Od 2006 roku jest kierownikiem Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.


Autorka/współautorka 170 publikacji naukowych o łącznej wartości IF > 100 oraz 166 streszczeń zjazdowych. Współautorka i współredaktorka monografii: Bekiesińska-Figatowska M, Herman-Sucharska I, Urbanik A (red): "Atlas MR wad płodu" (2013). Jest też autorką/współautorką 23 rozdziałów w podręcznikach i redaktorką wydań licznych książek anglojęzycznych.

 
Profesor Bekiesińska-Figatowska w 1997 roku odbyła 3-miesięczne szkolenie w zakresie rezonansu magnetycznego "Body Imaging"
w Boston University Medical Center (USA) i stamtąd „przywiozła”
do kraju zastosowanie MR w ginekologii. Jej główne zainteresowania naukowe obejmują neuroradiologię, w tym neuroradiologię pediatryczną oraz właśnie obrazowanie MR
w ginekologii i położnictwie, w tym prenatalne badania MR.
 
W 2004 roku została wybrana przez PLTR do reprezentowania Polski na sesji polskiej podczas European Congress of Radiology (ECR) jako jedna z 4 wykładowców prezentujących dorobek radiologii polskiej na forum europejskim. Od tamtej pory datuje się jej stała współpraca z ECR, gdzie oprócz pełnienia funkcji członka Komitetu Naukowego (Vascular, Neuro) jest również zapraszana do organizowania i prowadzenia sesji specjalnych, a także do wygłaszania wykładów w ramach Postgraduate Educational Programme ECR. Od roku 2017 zaangażowana w pracę Written Evaluation Committee European Diploma in Radiology (EDiR).
    Profesor Monika Bekiesińska-Figatowska jest organizatorką
i przewodniczącą Komitetu Naukowego Jesiennych Spotkań Naukowych (14 edycji, od 2006 roku).
 

lek. med.
Aleksandra Kiełtyka

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista radiologii
i diagnostyki obrazowej, pełni funkcję kierownika Pracowni MR Helimed Diagnostic Imaging w Katowicach.


Zajmuje się diagnostyką obrazową od 1996 roku, rezonansem magnetycznym
od 1999 roku. Interesuje się neuroradiologią i diagnostyką układu mięśniowo-szkieletowego. Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
i European Society of Radiology.

W wolnym czasie interesuje się sztuką, lubi słuchać muzyki i podróżować.
Luiza Grzycka-Kowalczyk - Entomografia

Dr n. med.
Luiza Grzycka-Kowalczyk

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie. Od roku 2003 pracownik
I Zakładu Radiologii Lekarskiej i Medycyny Nuklearnej w Lublinie
– jednego z pierwszych w Polsce dysponujących wielorzędową tomografią komputerową.


W roku 2007 obroniła doktorat z zakresu obrazowania TK zatorowości płucnej,
a rok później zdała egzamin specjalizacyjny.

Stypendystka programu Leonardo da Vinci w Berlińskim Charite, brała udział
w tłumaczeniu na język polski wielu podręczników radiologicznych, współautorka jednego z nich.

Poza pracą zawodową nieliczny wolny czas spędza z mężem i synem,
najchętniej żeglując lub próbując nadążyć za nimi na nartach.

Dr hab. n. med.
Grzegorz Staśkiewicz

Rocznik 1978. Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej. Adiunkt
w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka UM w Lublinie, starszy asystent w Zakładzie Radiologii i Medycyny Nuklearnej SPSK 4


Współautor 19 rozdziałów książkowych, tłumaczeń 5 podręczników z dziedziny radiologii, ponad 40 publikacji i 100 doniesień zjazdowych. W 2010 roku wykład na zaproszenie "What you see is what you diagnose: Staging the severity of acute pulmonary embolism with computed tomography pulmonary angiography" oraz dwukrotne wyróżnienie Certificate of Merit na European Congress of Radiology. Wykład inauguracyjny Lubelskiego Festiwalu Nauki 2008: "Wirtualna rzeczywistość - rzeczywisty pacjent".

Pasje zawodowe: zatorowość płucna, warianty anatomiczne układu krążenia.

Pasje prywatne: żona Magda, dzieci Alicja i Rafał, muzyka Davida Gilmoura, żeglarstwo.
Grzegorz Staśkiewicz - Entomografia
Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka - Entomografia

Dr n. med.
Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie. Od 2004 roku pracownik Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, gdzie pełni obowiązki Kierownika Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.


W latach 1996 - 2004 pracowała w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, gdzie w roku 1999 uzyskała specjalizację I stopnia z Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, a w roku 2003 specjalizację II stopnia.

Autorka i współautorka wielu prac naukowych, wystąpień i plakatów na zjazdach, konferencjach krajowych i zagranicznych w tematyce diagnostyki obrazowej. Członek Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Doktor Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka zasiada
w zarządzie Sekcji Sercowo-Naczyniowej tego Towarzystwa.

Nasi partnerzy

Zapisz się na nasz newsletter

Bądź na bieżąco z naszą ofertą szkoleń i kursów.
Będziemy informować Cię mailowo o nadchodzących
szkoleniach, kursach i wydarzeniach.
  • Wyślij
  • Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności ENT. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z ENT, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności ENT. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu ENT.

Kontakt i zapisy

Biuro Szkoleń


Obsługa klientów indywidualnych
tel.: 604 560 183
mail: info@entomografia.pl

Obsługa klientów grupowych i firmowych
tel.: 503 943 780
mail: biuro@entomografia.pl

Rada Programowa


Dr hab. n. med. Agnieszka Trojanowska
tel.: 502 445 717
mail: agnieszka30@yahoo.com

Prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz
mail: bbillewicz@io.gliwice.pl

Główny Organizator Szkoleń


Małgorzata Witkowska
tel.: 786 818 583
mail: m.witkowska@entomografia.pl